Weerbaarheidstraining voor Christenen

_____________________________________________________

Direct bestellen

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Veel mensen zijn moe, somber en voelen zich machteloos. Het 'leven en overvloed' zoals Jezus heeft beloofd wanneer we Hem zouden volgen, lijkt niet te kloppen met de werkelijkheid.

Er komt zoveel narigheid op ons af dat het moeilijk is om op God te vertrouwen en ons geen zorgen te maken zoals Hij ons wel heeft opgedragen.

 

Toen ik dit bovenstaande schreef als voorwoord voor mijn boek, had ik nog geen idee van de tijden die er aan zouden komen. Het woord 'Corona' was een soort bier en niemand had kunnen bedenken dat ons hele land stil zou komen te liggen en dat de dreiging van het virus ons allemaal zou bezighouden. Des te meer de noodzaak voor ons als christenen dat we weten wie we zijn, wie de vijand is en wat we kunnen doen om staande te blijven.

Het boek: 'Weerbaarheidstraining voor christenen, en voor wie dat nog gaan worden', is geschreven om ons te leren over de tactieken van de vijand om ons onderuit te halen, maar vooral ook over wie wij zijn en waar onze kracht ligt om staande te blijven.

 

___________________________________________________________________________________________________________________

Een voorproefje:

 

'...In de Bijbel lezen we over een strijd, een oorlog waarin we terecht zijn gekomen. Is dat niet een beetje overdreven, zou je kunnen zeggen, maar nee: deze oorlog is van alle tijden en of je het wel of niet gelooft, je zit er middenin...'  blz. 11

 

'...'If ignorant both of your enemy and yourself, you are certain in every battle to be in peril'.  Sun Zu: The art of war.'   blz.21

 

'...OPDRACHT: Neem even de tijd om na te denken over manieren waarop je de laatste tijd aangevallen bent...'  blz. 45

 

'...Friendly Fire, ...God liet me zien dat wanneer wij elkaar veroordelen, over elkaar roddelen, de ander buitensluiten, de ander minderwaardig vinden, we 'friendly fire' afschieten op elkaar...' blz.84

___________________________________________________________________________________________________________________

Reviews

"...erg inspirerend en echt heel goed en duidelijk geschreven.."

"Ge-Wel-Dig!! Echt geïnspireerd door Hem! Zo rijk, zo eenvoudig, zo waar, zo reëel, zo als het is! Aansporend maar liefdevol. Precies wat ik nu nodig had..."

"Een boek vol passie die je leert over de geestelijke strijd die je kan ervaren. Als je hem uit hebt, weet je veel meer over hoe je die strijd aan moet gaan..."

"Mooi! Een heel goede manier om een leger te starten, lijkt me!..."

"Creatief en juist. Helder vanuit Gods Woord en niet vanuit de vijand, helemaal goed, knap gedaan. Ik heb ook meegedaan aan de opdrachten en ben me nu weer bewuster van de strijd. 'Friendly Fire' is nog wel een aandachtspunt voor mij..."

"...ik geef dit boek als idee om met de kring te gaan bestuderen en aan de jeugdleiders van mijn gemeente..."

"...prachtige layout, nuttig en praktisch wapenarsenaal..."

"...Bedankt voor jouw inspiratie, wijsheid en liefde in dit boek! Een aanrader voor iedereen die sterker wil komen te staan in de geestelijke strijd die gaande is om jouw hart...

"...een werkboek en leerboek in 1. De opzet nodigt uit om ermee aan de slag te gaan..."

___________________________________________________________________________________________________________________

Over de schrijfster:

 

Een paar jaar geleden heb ik de stoute schoenen aangetrokken door het boekje: 'Geloven in Jezus, wat heb je eraan?', te schrijven en uit te geven. Dat was een groot avontuur. Ik mocht erover vertellen in verschillende kerken en groepen.

Door allerlei gesprekken met christenen, zowel jong als oud, merkte ik dat het tijd werd voor een nieuw boek. Ik wil anderen graag helpen ontdekken wat het betekent om christen te zijn, wat het offer van Jezus voor ons persoonlijk betekent en wie wij daardoor zijn geworden. Maar het gaat ook over de Tegenstander die er alles aan zal doen om onze levens te vergallen en het liefst te vernietigen. Vandaar dit nieuwe boek: 'Weerbaarheidstraining voor christenen, en voor wie dat nog gaan worden...'

In het nawoord schrijf ik de bedoeling van dit boek:'...Mijn wens is dat dit boek ons zal helpen te beseffen dat we een kind van de Allerhoogste zijn.' En: '...Dat is Jezus, Yeshua, de redder. Hij zal ons leiden en gaat voor ons uit. En iedere keer dat we Hem vertrouwen, zullen we meer van Hem gaan ervaren...'

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Het boek kopen?

Het Boek 'Weerbaarheidstraining voor christenen, en voor wie dat nog gaan worden' heeft 128 pagina's en is te koop voor € 14,95, als e-Book voor € 5,00.

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Informatie voor de pers